Wednesday, 26 October 2016

Phương pháp dạy/học phonics

Phonics là gì??? 

Nguyên tắc dạy/học phát âm

Hướng dẫn phương pháp dạy/học phát âm 

được học tại hệ thống giáo dục Primary của England, UK

Gồm các trình tự dạy/học:
A list of the common letter and letter group
Dựa vào bảng 
A list of the common letter and letter group sẽ giúp bé khá dễ dàng nhận diện sự có mặt của các sounds và letter trong việc phát âm.
Letter sounds
Liên kết đến các bài Phonic #01#02,  #03,  #04,  #05#06
Learn to read
2 letter blending: cách nối hai âm của hai chữ cái
3 letter blending: cách nối hai âm của ba chữ cái
beginning consonant blend
cách nối âm của những từ trong đó phụ âm đứng đầu của 1 từ.
ending consonant blends: cách nối âm của những từ trong đó phụ âm đứng cuối của 1 từ.
silent Blends: cách nối 2 âm nhưng chỉ có một âm được đọc, còn âm còn lại thì không.
Irregular Sound
Liên kết đến các bài Irregular Sound #1#2#3#4#5
High Frequency Word
Sight Words xem gồm 6 phần: 123456.
High Frenquency Word

Top tips for the reading helper

Liên kết đến bài luyện tập

Oxford Reading Tree For Kids

Movie for Kids: luyện kỹ năng listening cho bé

Bedtime Stories for Kids: luyện kỹ năng listening cho bé

Post a Comment