Wednesday, 24 February 2016

Phonic #01

Để đọc đúng và biết cách đọc trong tiếng anh, cần phải biết những từng thứ tự. Hôm nay tìm hiểu về các alphabets và các sound trong bảng chữ cái và đọc chúng như thế nào nhé.
1. Alphabets: coi như chúng ta đã biết cách đọc
2. Letter sounds: xem video, ta thấy đọc cả hai, vừa letter vừa sounds
Letter sound từ A đến E:


Letter sound từ F đến J:


Letter sound từ K đến O:

Letter sound từ P đến T:
Letter sound từ U đến Z:
Phonics Song mà trẻ em nào cũng được nghe:
Xem nội dung ở các trang 1, 2, 3, 4, 5, 6
Quay về trang phonics
Quay về trang chủ
Post a Comment