Thursday, 25 February 2016

Phonic #04

Bài này tiếp tục hướng dẫn cách đọc các Long Vowel trong 1 từ như thế nào? Tất cả đều có nguyên tắc của nó hết. Hãy xem nhé.
Khi ta gặp cụm từ VCV (vowel consonant vowel) thì Nguyên tắc phát âm như sau:
lấy V làm tên, C làm sound, bỏ V cuối, không đọc
ví dụ:
ATE = A + T
Xem video sau sẽ hình dung được


Xem nội dung ở các trang 123, 4, 56
Quay về trang phonics
Quay về trang chủ
Post a Comment