Wednesday, 24 February 2016

Phonic #03

Bài này giới thiệu về Vowels ( nguyên âm)

gồm có:
Short vowels: a, e, i, o, u
Long vowels: a, e, i, o, u
xem cách đọc:


Xem nội dung ở các trang 12, 3, 456
Quay về trang phonics
Quay về trang chủ
Post a Comment