Reading


Reading là kĩ năng quan trọng thứ ba sau Listening và Speaking. Reading là một trong những điều quan trọng nhất của trẻ thể hiện khả năng đọc và phát triển tình yêu sách và đọc có thể có một tác động vô cùng tích cực đối với việc học tập của con em chúng ta ngay từ nhỏ.
Người Anh chú trọng kĩ năng đọc từ bé khi còn ngồi ở lớp Reception. Có hai yếu tố để đọc mà các bé cần phải phát triển ngay từ khi bé bắt đầu học đó là: Phonics và Comprehension (Ngữ âm và hiểu).

Reading for Children

Phonics (kĩ năng phát âm)

Tại Anh, trẻ em được dạy để đọc các từ trên trang bằng cách sử dụng ngữ âm. Phonics là một cách tiếp cận để đọc tập trung vào việc xây dựng từ từ âm thanh. Một âm thanh có thể được đại diện bởi một chữ cái (như 's' hoặc 'm') hoặc một nhóm các chữ cái (như 'ch' hoặc 'igh'). Ngay từ lớp Reception, trẻ sẽ bắt đầu bằng cách học các chữ cái ( letter) và các âm thanh ( sound) mà làm, và làm thế nào để đặt chúng lại với nhau để đọc các từ đơn giản. Ví dụ, một khi trẻ biết các âm thanh cá nhân cho 's', 'a' và 't', chúng có thể trộn chúng với nhau để tạo thành chữ 'sat'.


Xem kỹ năng phát âm được giới thiệu chi tiết ở đây.

Comprehension (kỹ năng hiểu)

Kỹ năng hiểu tốt là việc rất quan trọng trong Reading giúp trẻ hiểu được ý nghĩa của các từ cũng như hỗ trợ vốn từ vựng và kiến thức về thế giới của chúng.
Sang Year 1, các con sẽ học một nội dung khác liên quan đến reading, đó là các từ có mật độ xuất hiện cao (high frequency words [1]). Những từ này sẽ được học lại ở Year 2. Lên Year 3, các con sẽ ôn lại những từ đã học ở Year 1, 2. Year 4 và 5 sẽ có một danh sách những high frequency words khác. Year 6 các con chỉ ôn lại những từ được học ở các năm trước.

Reading for IELTS

References

[1] High frequency words: 
Post a Comment