Saturday, 15 October 2016

Irregular Sound #2 - Irregular I

Irregular Sound là sound mà trẻ thường không mong đợi vì không có quy tắc nào để nhớ trong ngữ pháp đặc biệt.

Những sound IGHT là những sound được tạo ra những sounds mà I là chữ cái được nối với sound Tđể tạo ra 1 sound Long Vowel
Một số từ với sound IGHT như: Bright, Fight, Light, Night, Might, Right...
Nào xem video nhé:
Xem tiếp nội dung ở trang 1, 2, 34, 5
Quay về trang Phonics
Quay về trang English For Kids
Quay về trang chủ
Post a Comment