Sunday, 16 October 2016

Irregular Sound #5 - Irregular OO

Irregular Sound là sound mà trẻ thường không mong đợi vì không có quy tắc nào để nhớ trong ngữ pháp đặc biệt.

Irregular sounds OO, EW, SHOE, WHO 
Hai sound Oo cạnh nhau không tạo ra sound dài nguyên âm O, thay vào đó nó tạo ra 1 âm hoàn toàn mới là sound /u/.
Một số từ với sound OO như: Moo, Boo, Roo...
Các sound EW, Shoe, Who cũng tạo thành sound oo, và cũng được phát âm theo sound /u/
Một số từ với sound ew như: Drew, Knew, Dew
Xem video nào
Irregular sounds OOD, OON
Hai sound Oo cạnh nhau không tạo ra sound dài nguyên âm O, thay vào đó nó tạo ra 1 âm hoàn toàn mới là sound /o/.
Một số từ với sound OOD như: Food, Mood...
Một số từ với sound OON như: Moon, Loon, Noon, Spoon, Soon, Toon, ...
Xem video nào

Irregular sounds OOL, OOK
Hai sound Oo cạnh nhau không tạo ra sound dài nguyên âm O, thay vào đó nó tạo ra 1 âm hoàn toàn mới là sound /o/.
Một số từ với sound OOK như: Cook, Book, Hook, Look, Nook, Took...
Một số từ với sound OOL như: Cool, Fool, Pool, Tool, ...
Xem video nào


Xem tiếp nội dung ở trang 1234, 5 
Quay về trang Phonics
Quay về trang English For Kids
Quay về trang chủ
Post a Comment