Wednesday, 19 October 2016

Movies for Kids

Một trong những bộ phim hoạt hình được trẻ em UK ưa thích (kể cả người lớn). Đây có thể xem bộ phim hoạt hình vừa vui vừa rèn luyện kỹ năng listenning hiệu quả nhất.

Nếu muốn xem có lời thoại.
Quay về trang Phonics
Quay về trang English For Kids
Post a Comment