Thursday, 6 October 2016

Learn to read #3 - Beginning Consonant Blends

Consonant blends là nối 2 phụ âm lại với nhau. Phụ âm là tất cả các ký tự có trong bảng chữ cái ngoài các nguyên âm ( vowel): A, E, I, O, U.
Phần này sẽ hướng dẫn con bạn cách làm thế nào để kết hợp 2 phụ âm lại với nhau. 
Beginning Consonant Blends: là khi nối phụ âm đứng ở đầu của 1 từ.
Quay về trang phonics
Xem nội dung ở các trang 1 , 2, 3, 45
Quay về trang chủ
Hãy cùng thực hành nhé:

Post a Comment