Thursday, 6 October 2016

Learn to read #2 - 3 Letter blending

Tiếp tục luyện tập đọc nhé. Khi bé đã biết cách đọc 2 âm tiết rồi thì việc đọc 3, 4 âm sẽ khá dễ dàng.
Hôm nay sẽ hướng dẫn cách đọc 3 letter blending.
Nguyên tắc: cũng giống như tiếng việt thôi.
Hãy cùng bé luyện tập nhé:

3 letter blending A - Short Vowels:

3 letter blending E - Short Vowels:

3 letter blending I - Short Vowels:

3 letter blending O - Short Vowels:

3 letter blending U- Short Vowels:

Quay về trang phonics
Xem nội dung ở các trang 1 , 2, 345
Quay về trang English For Kids
Quay về trang chủ
Post a Comment