Thursday, 6 October 2016

Learn to read #1- 2 Letter blending

Tiếp theo phần Phonics hướng dẫn cách đọc cho trẻ em.
Hôm nay chúng ta sẽ học cách nối 2 letter lại được đọc như thế nào.
Nguyên tắc: đọc như tiếng việt với điều kiện các bé phải biết được các sound của các letter đó đọc như thế nào nhé.

Hãy xem các video và cùng nhau thực hành nào.
2 letter blending A: 


2 letter blending E: 

2 letter blending I: 

2 letter blending O: 

2 letter blending U: 
Luyện Tập nhé:
Quay về trang phonics
Xem nội dung ở các trang 1 , 2345
Quay về trang English For Kids
Quay về trang chủ
Post a Comment