Saturday, 8 October 2016

Learn to read #5 - Silent Blends

Silent Blends là khi có 2 âm được nối với nhau nhưng chỉ có một âm được đọc ra thành tiếng, còn một âm giữ im lặng.
Phần này sẽ hướng dẫn con bạn cách đọc như thế nào khi các từ như thế này nhé.
Hãy cùng nhau thực hành nào

Quay về trang phonics
Xem nội dung ở các trang 1 , 234, 5
Quay về trang English For Kids
Quay về trang chủ

Post a Comment