Saturday, 8 October 2016

Sight Words - Part 1

Sight Words có ích gì trong việc phát âm cho trẻ??
Thật hữu ích khi các từ Sight Words sẽ giúp trẻ ghi nhớ các từ mà chúng được sử dụng thường xuyên trong sách. Trẻ sẽ đọc nhanh hơn và hiểu rõ hơn những gì mình đang đọc.

Phần 1: sẽ giúp các bé ghi nhớ các từ A, Am, An, And, Are, As, and At. Các từ này cũng được gọi là High Frequency Words (hay Memory Words). Các từ này được sử dụng thường xuyên trong ngôn ngữ viết (writing) nên được ghi nhớ.
Xem lại các phần 1, 234567
Nào cùng học nào.


Post a Comment