Sunday, 16 October 2016

Phonics Practice

Sau khi bé chúng ta đã nắm được cách phát âm cũng như cách đọc các letter và các sound dựa vào tất cả những bài chia sẻ về phương pháp Phonics. Bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị cùng bé thực hành và review lại những gì có liên quan đến phonics.

Bài practice này rất là bổ ích cho các bé, tổng hợp tất cả những sound mà các bé được học trong phương pháp Phonics.
Lưu ý các mẹ: Phải cho bé thấm nhuần các sound như đã chia sẻ ở trong phương pháp thì bài luyện tập này mới thực sự có ý nghĩa.
 
Quay về trang phonics
Quay về trang English For Kids
Quay về trang chủ
Post a Comment