Accommodation


Nhà cửa, chỗ ở (accommodation) là chủ đề khá phổ biến mà mỗi chúng ta ai cũng đều trải qua. Nên việc tìm hiểu xem nó bao gồm những gì, nói năng thế nào với người cho thuê nhà, chủ nhà (landlord) về tài sản (property) của họ, mô tả về một chỗ ở,...

Renting/Letting

Ở UK, từ let hay được sử dụng để nói về to allow sb to use a house, room, etc. in return for regular payments (thuê nhà/cho thuê nhà). Dĩ nhiên, bạn có thể dùng từ rent trong ngữ cảnh này. Một điều quan trọng cần nhớ khi thuê nhà ở UK hoặc France là bạn cần kiểm tra kĩ lưỡng tình trạng của từng trang thiết bị trong căn nhà/studio/apartment bạn thuê.
Một số từ vựng cần dùng khi bạn đi giao dịch với dịch vụ nhà đất
It has just gone, it's unavailable,...

House

Bạn yêu ngôi nhà của mình, bạn biết mô tả nó (bằng tiếng Anh) không?
Môt tả một Bedroom
Một phòng ngủ (bedroom) gồm có...
Môt tả một Bathroom
Một phòng tắm (bathroom) gồm có...
Môt tả một Kitchen Room
Một nhà bếp (Kithchen Room) gồm có...

Collocation with home and house

This is the small list of interesting and common home and house collocations. There are more many of them. If you want to study more, please use your favourite dictionary.


Post a Comment