Monday, 25 January 2016

Dramas # 1 - Panic

Hãy nghe và học tiếng anh dựa trên vở kịch. Nhà hàng không có 1 khách hàng nào. Hãy tìm hiểu một số cấu trúc có liên quan đến hoảng sợ.

Vocabulary:
chill out: relax, don't panic: hãy thư giản, đừng hoảng sợ
keep your hair on: stop being angry or upset đừng nóng vội, giữ bình tĩnh
don't get your knicker in a twist : don't get angry or upset
Post a Comment