Tuesday, 23 February 2016

Quote of the day #0013

Đừng để nỗi buồn trong quá khứ và sự sợ hãi trong tương lai làm hỏng đi hạnh phúc của bạn ngày hôm nay. Hãy tận hưởng những gì có thể vì hôm nay có thể là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của bạn.


Post a Comment