Friday, 16 October 2015

Useful links for listening practice

Bài này mình share lại from Ngoc Bach's writing: Facebook and Website. Ngoài ra mình bổ sung thêm một số nguồn khác như từ trang này. Đây là những nguồn có transcript phù hợp cho luyện nghe theo phương pháp viết chính tả. Bạn nào có nguồn mới vui lòng để lại comment. Cảm ơn nhiều!

Dành cho người học (For students - and teachers of course)

Dành cho bạn mới bắt đầu

Dành cho bạn muốn nâng cao

Dành cho giáo viên

No comments :