Thursday, 8 November 2012

Bài diễn thuyết mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của Obama

Bên dưới là link có cả video và text script để tiện theo dõi.
Obama victory speech video: Watch complete acceptance video of President Barack Obama in Chicago
Post a Comment