Tuesday, 31 October 2017

the run up to something


Meaning

the period of time just before an important or event, khoảng thời gian chuẩn bị trước một sự kiện hay việc gì đó mà quan trọng

Example

 1. The British economy in the run up to the election.
  Nền kinh tế Anh trong khoảng thời gian trước bầu cử.
 2. Whether you're starting to plan your Christmas feast or looking for a gift for someone special, your vouchers are here ready to help with the run up to Christmas.
  Liệu rằng bạn đang có kế hoạch cho bữa tiệc giáng sinh của mình không hay là bạn đang tìm kiếm một món quà gì đó cho người đặc biệt nào đó, những thẻ voucher này sẵn sàng giúp bạn chuẩn bị trong thời gian này trước lễ giáng sinh.
 3. Providing food for wild birds during the run up to the cooler months can be life saver for many species.
  Cung cấp thức ăn cho các loài chim hoang dại trong suốt thời gian này để chuẩn bị cho những tháng mát lạnh hơn có thể giữ mạng sống cho các loài vật.
 4. There's too much to do in the run up to Christmas.
  Có quá nhiều việc cần phải chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh.
 5. In the run up to Christmas, their games are selling faster than ever.
  Trong khoảng thời gian trước Giáng Sinh, nhiều game được bán nhanh hơn bao giờ.Post a Comment