Sunday, 16 October 2016

A picture is worth a thousand words

Đây là một thành ngữ khá hay, nói lên tầm quan trọng của việc hình ảnh/video truyền tải nhiều thông tin hơn văn bản (text).

Meaning

Một hình ảnh có giá trị bằng cả ngàn từ.
Tình huống sử dụng thành ngữ này: khi hình ảnh diễn tả/truyền tải khá nhiều thông tin.
Image courtesy of http://quickclips.com.au/video-translates-your-message-better-than-text/

Đọc thêm về nguồn gốc câu thành ngữ này tại wikipedia hoặc www.phrases.org.uk.

Origin


Post a Comment