Tuesday, 25 February 2014

Luyện nghe qua TED.com

Bạn đã từng ghé thăm site http://www.ted.com/speakers?orderedby=ALPHABET này chưa? Ở đó, có hàng nghìn bài trình bày (presentation), bài nói chuyện (talk) hay diễn thuyết (speech). Hãy học tiếng anh theo những video ở đây, có thể mở subtitle và xem transcript nếu bạn cảm thấy chưa tự tin với khả năng nghe của mình.
Post a Comment