Saturday, 15 October 2016

Top tips for the reading helper10 top tips for children with reading:
Đọc cùng nhau
Thời gian yên tĩnh là cơ hội để gắn kết và đọc sách. Để bé cùng đọc theo bạn mỗi trang sách. Hãy giải thích bất kỳ một từ mới nào hoặc ý tưởng nào mà bé không hiểu.

Là mô hình vai trò đọc
Khi trẻ của bạn thấy bạn đọc, chúng sẽ muốn đọc theo, điều đó sẽ không lâu khi chúng biết rằng đọc sách là niềm vui, thú vị, niềm đam mê đó sẽ lớn lên từng ngày.

Đến thư viện
Thư viện là nơi có nguồn tài liệu lớn như sách, báo, tạp chí, bạn có thể mượn sách cho bé

Sử dụng nhà bếp
Sử dụng miếng hít nam châm tủ lạnh để trẻ có thể thực hiện việc học từ và câu ngắn.

Từ khắp mọi nơi
Đọc sách giúp bé xây dựng kỹ năng quan trọng cũng như thu hút sự chú ý của bé trong từng cuốn sách. Trong đó sách là nguồn thông tin phong phú vì chúng có thể chứa những từ mà bạn không sử dụng trong hội thoại hàng ngày, bạn cũng nên dùng cơ hội hằng ngày để đọc sách cùng con bạn.
Thế giới của con bạn đầy những ngôn từ - trên hộp ngũ cốc, dấu hiện đường phố, cửa hàng, áp phích và các trạm xe buýt.  Bất cứ nơi nào bạn đi, bạn cũng có thể tìm thấy những từ mới và điểm chúng lại

Game là một công cụ học tập tuyệt vời
trò chơi thẻ, ghép vần có thể là một cách thú vị để tìm hiểu về từ ngữ, âm thanh và đọc chúng. Nó có thể tạo niềm hứng thú cho con bạn, hay bạn cũng có thể cắt các hình ảnh, viết chữ trên thẻ sao cho phù hợp với con bạn.

Chương  trình trên máy tính có thể giúp con bạn tập đọc
Các trang web giáo dục như CBBC, CBeebies chưa rất nhiều các liên kết đến các hoạt động vui chơi và trò chơi học tập cho các bé.

Sách là món quà tuyệt diệu
Đề nghị những người thân hay bạn bè của bạn tặng sách cho trẻ thay vì đồ chơi hay món quà nào đó. Hãy nói với họ thói quen và mức độ đọc sách của trẻ

Theo dõi tạp chí
Hãy để cho con bạn theo dõi một tạp chí phù hợp với lứa tuổi của bé và xem mắt chúng sẽ sáng lên với sự xuất hiện của từng vấn đề mới trên tạp chí.

Lưu giữ sách, báo, tạp chí tiện dụng
Giữ một hộp trong nhà bếp hoặc trong phòng khách để dễ dàng theo dõi và truy cập.

Tham khảo thêm tại website:
xtnal link opens in a new window / tab)Tham khảo thêm tại trang web 

Dưới đây là 12 tips cho trẻ đọc mà giáo viên trường tiểu học Milton Road Primary School Cambridge đang áp dụng hướng dẫn phụ huynh giúp các bé học phonics và đọc sách

 1. try to make reading time fun wherever possible. aim to do little and often, but not when the reader is tired.
 2. make sure that you are using reading material with the right level of difficulty for the reader. also, check that the content is suitable.
 3. blending- encourage the reader to break words down into a series of sound, e.g: c-r-a-sh. run, your finger under each sound in turn to encourage the reader to blend the sounds together.
 4. identify some key letter groups in the story and ask the reader to look out for them. use the child's reading log to record the new letter/ letter groups you are focusing on it each session.
 5. encourage the reader to look at any pictures in the reading book to get an idea of what it is about. Discuss the pictures with the reader.
 6. make a note in the reading log of any tricky or hard words - particularly high frequency words. 
 7. help the reader to " work out" words which can't be blended by looking at the other words in the sentence or at the pictures in the book.
 8. talk about the book as much as possible:
  1. ask the reader to explain what happened or what may happen.
  2. ask question about the story.
 9. occasionally read the book or some pages aloud before you ask the reader to read. This will help with understanding and it will give the reader a chance to hear the sounds before reading them. it will also demonstrate what fluent reading sounds like.
 10. draw attention to punctuation marks and help the reader to read with feeling, e.g" HOORAY" they shouted.
 11. play games with the reader. For example, you could:
  1. ask her/him to find a word on the page that rhymes with fish
  2. try making up nonsense words for the reader to blend, r.g: twoch
 12.  use flash cards to practice high frequency words or letter/letter groups and their sounds.
Hãy nghe chuyên gia chia sẻ các top tips trong việc giúp con reading at home
  Quay về trang Phonics
Quay về trang English For Kids
Quay về trang chủ
Post a Comment