Friday, 15 July 2016

Paraphrasing: Tip 01

This post was copied from the page Hướng dẫn viết IELTS Writing - Từ cơ bản đến nâng cao. The page is maintained by Thầy Vinh IELTS.
---
Paraphrase là một kỹ năng cần thiết khi viết bài. Dưới đây là một cách paraphrase đơn giản mà hiệu quả.
Cách 1: Chuyển từ chủ động sang bị động
Example: There are several reasons why the government should ban smoking.
  1. There are several reasons why smoking should be banned in public places.
  2. There are several reasons why cigarette smoking practices should be prohibited in public places.
  3. There are several reasons why cigarette smoking practices should not be allowed in public places.
Cách 2: Chuyển đổi động từ sang danh từ
Example: There are several reasons why the government should ban smoking.
  1. There are several reasons why the government should impose a ban on smoking.
  2. There are several reasons why a ban on smoking should be imposed.
  3. Many people are in favour of a ban on smoking because of several reasons.

Post a Comment