Thursday, 10 March 2016

Quote of the day #0047


Thời gian có giới hạn vì thế ta đừng lãng phí nó bằng cuộc sống của người khác - Steven JobsThời gian đến và đi không bao giờ trở lại.Nếu ta cảm thấy buồn chán về cuộc sống hay để cho người khác kiểm soát cuộc sống của mình thì chính là ta đang lãng phí cuộc đời của chúng ta. Hãy kiểm soát cuộc đời bạn và làm cho nó tốt hơn.Post a Comment