Saturday, 4 January 2014

[English Vocabulary] Học từ vựng tiếng anh

Phương pháp
 • 5 - 10 từ mỗi ngày. Hiểu nghĩa, cách sử dụng và đặt 2-3 câu cho mỗi từ. Có thể chép những câu văn hay của các tác giả khác hoặc tự đặt câu.
 • Học từ theo chủ đề. Theo cách này, người học dễ nhớ và tập trung hơn.
Tài liệu tham khảo
 1. Bộ sách 5 quyển của Test Your Vocabulary do hai tác giả Peter Watcyn-Jones và Olivia Johnston thuộc nhà xuất bản Penguin English:
  • Start Testing Your Vocabulary dành cho trình độ Beginner/Elementary (850 từ)
  • Test Vocabulary 1 dành cho trình độ Elementary/Lower Intermediate (900 từ)
  • Test Vocabulary 2 dành cho trình độ Intermediate (1000 từ)
  • Test Vocabulary 3 dành cho trình độ Intermediate/FCE (First Certificate in English) (950 từ)
  • Test Vocabulary 4 dành cho trình độ Upper Intermediate/CAE (CAmbridge English) (1000 từ)
  • Test Vocabulary 5 dành cho trình độ Advanced/CPE (Certificate of Proficiency in English) (1700 từ)
 2. Bộ sách Check Your Vocabulary do nhà xuất bản Macmillan ấn hành gồm các trình độ từ sơ cấp đến trung và cao cấp.
 3. Bộ sách English Vocabulary in Use được xuất bản bởi Cambridge University Press gồm 3 quyển:
  • English Vocabulary in Use Elementary do Michael McCarthy và Felicity O'Dell chủ biên.
  • English Vocabulary in Use Pre-intermediate & Intermediate do Stuart Redman chủ biên.
  • English Vocabulary in Use Upper-intermediate & Advanced do Michael McCarthy và Felicity O'Dell chủ biên.
 4. Một số sách soạn theo một số chủ đề cụ thể:
 5. Một số trang web/ứng dụng hỗ trợ dưới hình thức FlashCard, Crossword, Puzzle
Post a Comment