Wednesday, 26 September 2012

Breastfeeding in class

Nhân đọc bài về việc một giáo sư người Mỹ cho con bú đang trong giờ giảng, mình thấy hay vì có hai làn sóng ủng hộ và không ủng hộ nên post lại đây nhằm nghe hiểu và học từ mới.Sources:
The case of the breastfeeding professor - CNN.com
Professors Should Not Breast-Feed in Class. Take the Day Off!
American University professor sparks debate after breast-feeding baby during class
The professor who breast-fed while teaching: Inappropriate?
Post a Comment