Phonics

What is phonics?

Phonics is the reading system that is widely used in UK schools to teach reading from preschool/reception through to Key Stage 1. To help our kids at home we should buy phonics reading books.

Nguyên tắc dạy/học phát âm

Trẻ ở các trường tiểu học tại UK (England, North Ireland, Scotland, Wales) sẽ được dạy cách phát âm theo nguyên tắc như sau:
  • Nhận diện sự có mặt của các âm mà mỗi chữ cái được đại diện.
  • Nhận định những âm mà có sự kết hợp khác nhau của các chữ cái đại diện (ví dụ như "ch" hay "ai")
  • Nối các âm lại với nhau theo thứ tự từ trái qua phải để tạo thành một từ.

Hướng dẫn kỹ năng dạy/phát âm tại nhà

Hướng dẫn phương pháp dạy/học phát âm 

Spelling

Liên kết đến các bài viết:

Top tips for the reading helper

Oxford Reading Tree For Kids
Bộ sách tập đọc cho trẻ từ 3 - 11 tuổi tại UK

Movie for Kids: luyện kỹ năng listening cho bé

Bedtime Stories for Kids: luyện kỹ năng listening cho bé


Tài liệu tham khảo

No comments :