Monday, 30 October 2017

Learning English by leaflet

Hằng ngày mình đều nhận các tờ rơi quảng cáo, thư từ kêu gọi quyên góp quần áo cho các hội từ thiện. Đọc thì hiểu hết nội dung người ta viết như thế nào, thế nhưng để bắt tay vào viết như họ thì là điều không phải ai trong chúng ta đều có thể viết hay như họ. Người bản xứ họ dùng từ ngữ có to tát, vung dao múa kiếm gì đâu, toàn những từ khá quen thuộc nhưng cách hành văn của họ khá lôi cuốn người đọc...đó là điều mà ta nên học hỏi.


The Autumn tidy up
Autumn is the idea time to give your garden a thorough tidy, before the cold weather sets in. As well as clearing fallen leaves, there are lots of other simple tasks that will make a big difference to the look of your garden.
It's worth putting in a little extra time and effort, so your garden will look neat and well - tended through the winter months.
Mùa thu là thời điểm cho bạn sắp xếp gọn gàng, cẩn thận mảnh vườn của bạn trước khi thời tiết lạnh bắt đầu. Như việc làm sạch lá rụng, có rất nhiều thứ đơn giản khác mà sẽ làm nên sự khác biệt lớn cho cảnh quan ngôi vườn của bạn.
Điều đó đáng để bỏ thêm chút thời gian và công sức để cho mảnh vườn của bạn được gòn gàng và chăm sóc tốt suốt những tháng mùa đông giá lạnh.
Những từ, cụm từ học được trong đoạn văn này:
tidy up (v): arrange, ordonner, sắp xếp, gọn gàng ngăn nắp
thorough (a) done completely with great attention to detail, hoàn toàn, hoàn hảo, cẩn thận
make a big difference: tạo nên sự khác biệt lớn
the look of something: cảnh quan của cái gì đó
well - tended (a): look after, chăm sóc
set in (ph.v) arrive, to begin and seem likely to continue khởi động, bắt đầu và dường như là vẫn còn tiếp tục
Ex: The rain seemed to have set in for the day. Dường như bắt đầu mưa cả ngày.
worth (a,n): use like a preposition followed by a noun, pronoun or number or by the - ing form of a verb: đáng, trị giá, giá trị
worth something: have a value money: đáng, trị giá
Ex: Our house is worth about $100K
       If you answer  this question correctly, it's worth five points.
used to recommend the action mentioned because you think it may be useful, enjoyable...
Ex: It's worth making an appointment before you go.
Through the winter months: suốt những tháng mùa đông
Through autumn/ spring: suốt mùa thu, mùa xuân...
Autumn wildlife
Just like wild birds it is important to feed hedgehogs in autumn so they have enough body fat to keep them strong through the winter months. Hedgehogs houses also give them a warm and dry place to hibernate safely, away from predators and bonfires.
Hedgehogs populations are in decline so now is the time to act to keep these wonderful creatures in our garden for years to come.
Cũng giống các loài chim hoang dại khác, điều quan trọng để cung cấp thức ăn cho loài nhím xù trong mùa thu để mà chúng có được một cơ thể đủ chất béo để chúng đủ khỏe mạnh suốt những tháng mùa đông lạnh giá. Các loài nhím nuôi cũng cần để chúng ở những nơi ấm ấp và khô ráo để tránh đông an toàn, tránh xa những loài thú ăn thịt và lửa.
Dân số loài nhím xù này đang dần tuyệt chủng vì thế mà bây giờ là thời điểm hành động để bảo tồn các loài sinh vật tuyệt đẹp này ở trong ngôi vườn của chúng ta trong những năm sắp đến.
Những từ, cụm từ học được:
hibernate (v): ngủ đông, trú đông
for years/ weeks/ days....to come: những năm/ tuần/ ngày...sắp đến: use to emphasize that something will continue for a long time into the future
Ex: He spoke about that afternoon for days to come
This is a moment that will be remembered and celebrated for years to come
population (n): = the number of people in: số dân, dân số, số lượng
Ex: The prison population is continuing to raise
The income per head of population was under $1000k per annum.
The rapid growth of population led to acute shortage of housing.
Call of the Wild
Providing food for wild birds during the run up to the cooler months can be a life saver for many species as they build up their body to survive the long cold nights.
Offering a regular supply of wild bird food such as sunflowers hearts, suet blocks and mealworms helps maintain their conditions and keeps them singing through winter months. Don't forget to provide a supply of fresh water on dry, warms days, particularly if we are lucky enough to have an Indian summer.
Cung cấp thức ăn cho loài chim hoang dại trong suốt thời gian chuẩn bị cho những tháng lạnh hơn có thể giữ mạng sống cho những loài đặc biệt vì cơ thể chúng được giữ ấm để tồn tại trong những đêm lạnh giá.
Cung cấp những loại thức ăn thông thường như hạt hoa hướng dương, khối mỡ bò, cừu, giun, sâu, trùng... những điều chính đó giúp chúng đủ ấm và có thể hót suốt những tháng mùa đông. Đừng quên cung cấp nhiều nước cho những ngày khô, nóng, nếu may mắn chúng ta sẽ có một mùa hè Ấn Độ.
Những từ vựng học được:
survive (v): comethrough, to continue to live or exit, sống sót, tồn tại
Ex: The children had to survive by begging and stealing
build up (v) increase, become greater
Ex: WE tried to build his confidence up
the run up to something: the final peroid of time just before an important event: khoảng thời gian chuẩn bị trước một sự kiện quan trọng
Ex: There's so much to do in the run up to Christmas,
Bulbs and plants
Be sure to keep colour in your garden through autumn by planting beautiful bedding such as pansies and violas and don't forget to stay healthy with your own home grown veg.
Planting spring flowering bulbs in the autumn is the surest way to start 2018 with a beautiful garden - bulbs make beautiful displays when planted in both beds and boarders, especially snowdrops, daffodils and tulips for flowers right through spring and for an extra burst of colour when the bulbs have finished wallflowers will do the perfect job.
Điều chắc chắn để lưu giữ màu sắc trong ngôi vườn của bạn suốt mùa thu bằng cách trồng những bụi hoa đẹp như pansy, violas và đừng quên trồng xen kẻ thêm rau để có sức khỏe khỏe mạnh ngay chính trong ngôi vườn của bạn.
Trồng hoa mùa xuân trong mùa thu là điều chắc chắn nhất để bắt đầu cho mùa xuân 2018 với mảnh vườn tuyệt đẹp - những củ hoa tạo nên điều tuyệt đẹp khi chúng được trồng trong cả những ổ rơm và những chậu gỗ đặc biệt hoa snowdrop, daffodil, tulip sẽ cho bạn những loài hoa rực rỡ trong suốt mùa xuân, và cho bạn một một sắc xuân sặc sỡ khi các của hoa này ra hoa tạo nên những hương thơm nhè nhẹ.
Post a Comment