Friday, 1 September 2017

To weigh (something) up

Trong cuộc đời mỗi con người, sẽ có lúc ta rơi vào trạng thái phân vân, đứng giữa lưng chừng trời, ranh giới giữa tốt xấu, nên hay không nên, lúc đó ta cần cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi quyết định, cũng giống như chọn người để yêu và chọn người để lấy, hiihih, chắc chắn các bạn tuổi teen hay các bạn thời sinh viên sẽ không bao giờ không có một lần thử trò chơi bứt lá, bẻ hoa " yêu, không yêu... học, không học...để cân nhắc xem nên chọn cái nào....

Meaning

to think/consider carefully about the advantages and disadvantages before making a decision.

Example


  1. I'm weigh up my opinions before I decide to apply for the job.
    Tôi đang cân nhắc xem trường hợp của tôi trước khi quyết định nộp hồ sơ xin việc cho vị trí đó.
  2. Before buying weigh up houses costs for rent and  rate interest annual.
    Trước khi mua nhà cần cân nhắc, tính toán thật kỹ chi phí thuê nhà và lãi suất ngân hàng hàng năm.
  3. I couldn't sleep last night because I was weighing my options up. Shall I retire or keep working?
    Tối hôm qua tôi không thể chợp mắt được bởi vì tôi đang phân vân, cân nhắc là tôi nên tiếp tục làm việc hay là nghỉ hưu.
Post a Comment