Wednesday, 2 August 2017

A little bird told me

Con người trong chúng ta thường hay có bí mật secret nhưng cái bí mật này cũng dễ bị "bật mí" khi vô tình bạn muốn chia sẻ với một người bạn thân của bạn nhưng lại muốn giữ bí mật nguồn thông tin đó, người việt mình hay có câu nói đùa " nghe thiên hạ đồn rằng...", trong tiếng anh cũng thế đó các bạn ạ. Thành ngữ a little bird told me thường sử dụng khi bạn muốn chia sẻ thông tin cho người khác nhưng lại không muốn tiết lộ nguồn thông tin mà bạn đã nhận được.

Meaning


I was told by a private or secret source

Example

  1. A little bird told me that John is going to propose to you soon. Is it true?
  2. How did you know he was leaving? Oh, let's just say a little bird told me
  3. A little bird told me it was your birthdayPost a Comment