Monday, 31 July 2017

Quote of the day #0103


A house without books is like a room without windows.
Ngôi nhà mà không có sách thì giống như một căn phòng không có cái cửa sổ nào.

Thực ra, mình muốn chia sẻ cái hình bên dưới. Hôm qua, cả nhà đi thư viện Trung tâm ở TP. Cambridge và tìm được mấy cuốn sách hay nói về Châu Á,  về Việt Nam, định để đọc cho hai con nghe vào mùa hè này.

Post a Comment