Wednesday, 3 May 2017

stiff upper lip


Meaning

not show feeling when someone upset: kiên cường, kiên định, không nao núng, không lay chuyển được, dũng cảm lên, đừng nản chí

Example

  1. He was taught to keep a stiff upper lip whatever happens.
    Anh ấy đã dạy cho tôi biết đừng nản chí dù cho có chuyện gì xảy ra.
  2. He tried to keep a stiff lip while watching Titanic because he didn't want to cry in font of his friends.
    Anh ta cố gắng kiên cường trong khi xem bộ phim Titanic vì anh ấy không muốn khóc trước mặt bạn bè của mình.

No comments :