Friday, 30 December 2016

Sưu tầm thành ngữ tục ngữ ca dao Anh Pháp Việt

Như chúng ta đều biết, thành ngữ, tục ngữ, ca dao là đỉnh cao của một nền văn hóa nói theo phương diện ngôn ngữ học (linguistics). Bởi vì chúng được sử dụng rộng rãi trong giân dân, dùng lâu thành quen. Nó là những câu nói hàm xúc nhưng diễn tả đủ ý nghĩa của sự việc mà con người muốn diễn đạt. Một người học một ngôn ngữ mới, muốn đạt được đỉnh cao sử dụng ngôn ngữ đó thì không thể nào bỏ qua loại hình lối nói này.
Sau đây là một số thành ngữ mà mình biết trong số rất rất nhiều thành ngữ trong tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt. Chúng được sưu tầm và tổ chức thành một danh sách có chức năng sắp xếp, tìm kiếm.
Danh sách được cập nhật thường xuyên. Nếu quý bạn đọc không tìm thấy thành ngữ, tục ngữ, ca dao của bạn, vui lòng để lại ở phần bình luận cuối bài viết này. Chân thành cảm ơn.

THÀNH NGỮ TỤC NGỮ CA DAO ANH - PHÁP -VIẾT

Anh Pháp Việt Giảng nghĩa thêm
Anh Pháp Việt Giảng nghĩa thêm
as dump as an oyster lô cốt câm như hến tbc
when in Rome, do as the Romans do giăm bông nhập gia tùy tục tbc
when candles are out, all cats are grey lúp tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh tbc
pride comes/goes before a fall
pride will have a fall
lúp trèo cao ngã đau tbc
to close one's eyes to sth lúp nhắm mắt làm ngơ tbc
to be over head and ears in debts lúp nợ ngập đầu, nợ như chúa chổm tbc
as changeable as the weather lúp thay đổi như thời tiết tbc
more dead than alive lúp thừa sống thiếu chết tbc
sleep like a log/top lúp ngủ say như chết tbc
as red as a beetroot lúp đỏ như gấc tbc
out of sight, out of mind lúp xa mặt cách lòng tbc
wall have ears lúp tai vách mạch rừng tbc
spare the rod, spoil the child lúp yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi tbc
the cheapest is the dearest lúp của rẻ là của ôi tbc
every dog has its/his day
The longest day must have an end
The morning sun never lasts a day
lúp Ai giàu ba họ, ai khó ba đời tbc
Talk hot air
Have a loose tongue
lúp Ba hoa chích chòe tbc
He who sees through life and death will meet most success lúp Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng tbc
Cả thèm chóng chán lúp Soon hot, soon cold tbc
Run before one's horse to market
Rush into hell before one's father
lúp Cầm đèn chạy trước ô tô to count one's gains prematurely. See here.
Ex: You can't know my profit from this job this very moment. You are running before my horse to market.
There's no peace for the wicked lúp Có tật giật mình tbc
Build something on sand
Fish in the air
Beat the air
lúp Dã tràng xe cát biển đông tbc
So said so done lúp Đã nói là làm tbc
Love cannot be forced/compelled lúp Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên tbc
Make a rod for one's own back lúp Gậy ông đập lưng ông tbc
Bite the hands that feed lúp Ăn cháo đá bát tbc
Build something on sand
Fish in the air
Beat the air
lúp Dã tràng xe cát biển đông tbc
Build something on sand
Fish in the air
Beat the air
lúp Dã tràng xe cát biển đông tbc
Build something on sand
Fish in the air
Beat the air
lúp Dã tràng xe cát biển đông tbc
Build something on sand
Fish in the air
Beat the air
lúp Dã tràng xe cát biển đông tbc
Build something on sand
Fish in the air
Beat the air
lúp Dã tràng xe cát biển đông tbc
Build something on sand
Fish in the air
Beat the air
lúp Dã tràng xe cát biển đông tbc
Build something on sand
Fish in the air
Beat the air
lúp Dã tràng xe cát biển đông tbc
Build something on sand
Fish in the air
Beat the air
lúp Dã tràng xe cát biển đông tbc
Build something on sand
Fish in the air
Beat the air
lúp Dã tràng xe cát biển đông tbc
Build something on sand
Fish in the air
Beat the air
lúp Dã tràng xe cát biển đông tbc
Build something on sand
Fish in the air
Beat the air
lúp Dã tràng xe cát biển đông tbc
Build something on sand
Fish in the air
Beat the air
lúp Dã tràng xe cát biển đông tbc
Build something on sand
Fish in the air
Beat the air
lúp Dã tràng xe cát biển đông tbc
Build something on sand
Fish in the air
Beat the air
lúp Dã tràng xe cát biển đông tbc
Build something on sand
Fish in the air
Beat the air
lúp Dã tràng xe cát biển đông tbc
Build something on sand
Fish in the air
Beat the air
lúp Dã tràng xe cát biển đông tbc
Build something on sand
Fish in the air
Beat the air
lúp Dã tràng xe cát biển đông tbc
Build something on sand
Fish in the air
Beat the air
lúp Dã tràng xe cát biển đông tbc
Build something on sand
Fish in the air
Beat the air
lúp Dã tràng xe cát biển đông tbc
Build something on sand
Fish in the air
Beat the air
lúp Dã tràng xe cát biển đông tbc
Build something on sand
Fish in the air
Beat the air
lúp Dã tràng xe cát biển đông tbc
Build something on sand
Fish in the air
Beat the air
lúp Dã tràng xe cát biển đông tbc
Build something on sand
Fish in the air
Beat the air
lúp Dã tràng xe cát biển đông tbc

http://www.suonse.com/mot-so-thanh-ngu-tuc-ngu-anh-viet-viet-anh-thong-dung.html

Post a Comment