Tuesday, 13 December 2016

be on another planet


Để biểu đạt một ai đó không để ý những vấn đề đang xảy ra quanh mình và có những hành động khác lạ đến mức ngô nghê, ông bà mình hay nói "cái thằng, như thể nó vừa ở trên trời xuống". Tuổi trẻ thì hài hước hơn "mày cứ như ở hành tinh khác, chả biết thế giới đang vận động như thế nào". Hôm nay, mình sẽ bàn về câu thành ngữ với hàm nghĩa tương tự trong tiếng Anh.

Meaning

(Informal) If you say that someone is on another planet, you mean they do not notice what is happening around them and behave differently from other people He doesn't always make much sense.
  • used for saying that someone does not notice what is happening around them, or has ideas that are not reasonable or practical

Examples

  • It's like he's on another planet half the time.
    Kiểu như anh ấy đang ở trên một hành tinh khác với nữa quảng đời.
  • Some days that girl seems as if she's on another planet.
  • The party doesn’t seem to be in touch with popular opinion – it’s as if they’re living on another planet.
  • Recently he has had weird behaviours as if he is living on another planet.
    Gần đây anh ta có những hành vi lạ thường như thế anh ấy đang sống ở hành tinh khác mới đến.
Thành ngữ của bạn là gì? Hãy để lại lời bình nhã nhặn và chân thành!
Post a Comment