Wednesday, 16 November 2016

How to express one's gratitude

Một số cách thể hiện lời cảm ơn:
 • Thank you.
 • Thanks.
  (Cách nói thân mật).
 • Cheers.
  (Cách nói thân mật).
 • Thank you very much.
  Cám ơn bạn rất nhiều - (Cách nói trang trọng hơn).
 • I really appreciate it.
  Tôi thực sự rất trân trọng nó.
 • You’ve made my day. (Cấu trúc to make one’s day có nghĩa là làm cho ai đó thực sự hạnh phúc, sung sướng)
 • How thoughtful. (Bạn thật chu đáo)
 • You shouldn’t have. (Bạn không cần làm vậy đâu – Cách nói khiêm tốn)
 • That’s so kind of you. (Bạn thật tốt với tôi)
 • I am most grateful. (Tôi thực sự rất biết ơn vì điều này)
 • We would like to express our gratitude. (Chúng tôi muốn bày tỏ sự biết ơn tới.)
 • Thank you, without your support,  I wouldn’t have been able to + Verb
  (Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi không thể...)
 • Thank you, I really enjoyed the gift (một sự kiện hay một đồ vật…)!
  Cảm ơn, tớ thật sự rất thích món quà.
 • I’m grateful for having you as a friend! (+ V-ing)
 • There are no words to show my appreciation!
  Không một lời nói nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi.
 • How can I ever/ever possibly thank you?
  Làm cách nào mà tôi có thểcảm ơn bạn cho hết được.
Post a Comment