Thursday, 10 March 2016

Quote of the day #0049


Im lặng là câu trả lời hay nhất cho mọi câu hỏi. 
Mỉm cười là phản ứng hay nhất cho mọi tình huống.
Post a Comment