Thursday, 10 March 2016

Quote of the day #0048


Đừng mãi chạy đua quá nhanh theo cuộc sống mà bạn quên mất rằng nó không chỉ mà còn lai nơi ta từng và sẽ dừng chân.Cuộc đời không phải là một cuộc đua nhưng hành trình là từng mỗi bước chân

Post a Comment