Wednesday, 9 March 2016

Quote of the day #0042

Khi cuộc sống này cho ta hàng trăm lý do để khóc thì nó cũng sẽ cho ta hàng ngàn lý do để mỉm cười.
Post a Comment