Tuesday, 8 March 2016

Quote of the day #0040

Cuộc sống như là một món quà. Đừng bao giờ quên thưởng thức nó và hãy đắm mình vào trong từng khoảng khắc mà ta đang có

Post a Comment