Wednesday, 2 March 2016

Quote of the day #0030

Hãy luôn luôn làm những điều mà ta cho tốt nhất. Những gì trồng hôm nay sẽ gặt hái vào tương lai. 
Post a Comment