Monday, 29 February 2016

Quote of the day #0024

Một người đàn ông đích thực là người đàn ông mà không bao giờ đứng nhìn người phụ nữ của mình phải chịu tổn thương. Anh ta cẩn thận với những quyết định và những hành động của mình để không bao giờ phải chịu trách nhiệm trước sự đau đớn của cô ấy.

Post a Comment