Wednesday, 24 February 2016

Quote of the day #0019

Những điều tốt nhất và đẹp nhất trên thế giới này là không thể nhìn thấy thậm chí có thể chạm tay vào - chúng phải được cảm nhận bằng cả trái tim.

Post a Comment