Tuesday, 23 February 2016

Quote of the day #0015

Đừng bao giờ so sánh cuộc đời mình với người khác khi mà trong đầu bạn không có 1 chút ý tưởng về những gì mạ họ đã trải qua


Post a Comment