Monday, 22 February 2016

Quote of the day #0011

Những cái đầu lớn sẽ thảo luận với nhau về những ý tưởng, những cái đầu bình thường sẽ trao đổi với nhau về các sự kiện, những cái đầu suy nghĩ vụn vặt sẽ bình luận người này người kia.
Reading the status
Post a Comment