Sunday, 21 February 2016

Quote of the day #0003

Hãy cho/tặng mọi người một góc nhỏ trong trái tim hơn là suy nghĩ của bạn.

Post a Comment