Friday, 19 February 2016

Quote of the day #0001

“Khi tôi lên 5 tuổi, mẹ tôi luôn luôn nói với tôi rằng niềm vui là chìa khoá cho cuộc sống. Khi tôi đến trường, họ hỏi tôi muốn là gì khi tôi lớn lên. Tôi viết xuống chữ ‘vui’. Họ nói với tôi rằng tôi không không hiểu đề bài, và tôi nói với họ rằng họ không hiểu cuộc sống.” - John Lennon.

Post a Comment