Friday, 15 January 2016

Thông điệp Liên bang cuối cùng của Barack Obama


Final Presidential State of the Union Address, Image courtesy of http://www.americanrhetoric.com/speeches/stateoftheunion2016.htm
"Bạn đã làm được gì cho đất nước" -- Ở Hoa Kỳ, Tổng thống Obama khẳng định chính người dân đã tạo nên sự thay đổi, vực dậy đất nước: "Số mệnh của chúng ta do chúng ta lựa chọn. Và ngày hôm nay... nhờ vào nhân dân chúng ta nên tương lai chúng ta đầy hy vọng, hành trình của chúng ta đi về phía trước, và tình trạng liên bang của chúng ta vững mạnh." Video của Toà Bạch Ốc điểm lại những thành tựu mà người Mỹ đã đạt được trong 7 năm qua. Đón xem trực tiếp Thông điệp Liên bang cuối cùng của Tổng thống Obama vào lúc 9h tối thứ Ba, 12/1/2016, giờ miền đông Hoa Kỳ (9h sáng thứ Tư giờ Việt Nam) trên voatiengviet.com bạn nhé!

Thông điệp Liên bang của Tổng thống Obama
"Bạn đã làm được gì cho đất nước" -- Ở Hoa Kỳ, Tổng thống Obama khẳng định chính người dân đã tạo nên sự thay đổi, vực dậy đất nước: "Số mệnh của chúng ta do chúng ta lựa chọn. Và ngày hôm nay ... nhờ vào nhân dân chúng ta nên tương lai chúng ta đầy hy vọng, hành trình của chúng ta đi về phía trước, và tình trạng liên bang của chúng ta vững mạnh." Video của Toà Bạch Ốc điểm lại những thành tựu mà người Mỹ đã đạt được trong 7 năm qua. Đón xem trực tiếp Thông điệp Liên bang cuối cùng của Tổng thống Obama vào lúc 9h tối thứ Ba, 12/1/2016, giờ miền đông Hoa Kỳ (9h sáng thứ Tư giờ Việt Nam) trên voatiengviet.com bạn nhé!
Posted by VOA Tiếng Việt on Monday, January 11, 2016
Post a Comment