Friday, 29 January 2016

Phonic - Hướng dẫn cách tập đọc Reading trong English

Hồi giờ chúng ta vẫn đọc được tiếng anh nhưng chúng ta rất hay đọc không đúng âm như người bản xứ, những video này sẽ giúp ta cách tập đọc tiếng anh, y như đọc tiếng việt mà lại chính xác.



Post a Comment