Monday, 18 January 2016

Life styles

Đọc bài báo này nói về các siêu thị tại Cambridge, UK đang bán các trang phục công sở trong đó có ALDI là có giá rẻ nhất.
Đọc bài tại đây:
http://www.telegraph.co.uk/men/style/aldi-launches-workwear-range-offering-a-complete-outfit-for-unde/
luôn tiện tổng hợp lại một số từ vựng về Clothes (garment):


wardrobes
work wear fashon
shirthangbag
leather shoes
tiesuit trouser
belt
sheer lady tightboot
blouses
cardiganskirts
formalwear
sportswear

Post a Comment